تاریخچه شرکت

شرکت آتی مهر ابتکار ( به شماره ثبت 404733 ) در سال 1390 به ثبت رسیده است .رزومه حاضر شامل فعالیت های شرکت آتی مهر ابتکار و مدیریت شرکت بوده که قبل از تاریخ مذکور با سایر نامهای شرکتی و یا در قالب شخص حقیقی منعقد گردیده است .

شرکت آتی مهر ابتکار علاوه بر اجرا و سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی ، از سال 1386 بطور گسترده در زمینه بازرگانی سیمان نیز فعالیت داشته است و شرح عملکرد شرکت را در سطح ذیل می توان دسته بندی نمود .

  • سرمایه گذاری مسکن
  • اجرای پروژه های عمرانی
  • بازرگانی سیمان

این مجموعه در خصوص بازرگانی سیمان بطور متوسط سایانه 000/200 تن سیمان را در قالب قراردادهای بازرگانی حمل و به فروش رسانیده است که به عنوان شاخه اول فعالیت شرکت بوده و در این خصوص نیز شرکت دارای کارنامه درخشانی می باشد .

شرکت آتی مهر ابتکار در تامین مواد اولیه و معدنی کارخانجات سیمان ، حمل ونقل وخرید  و فروش کلینکر نیز دارای رزومه موفقی می باشد ، از آن جمله تامین ماکادوم شرکت های کویر کاشان و نیزار قم در سنوات گذشته را میتوان نام برد .

علیرغم دارایی های اقتصادی و مالی قابل توجه شرکت ، تجربه کادر مدیریت به همراه تخصص و تعهد منابع انسانی ، سرمایه اصلی شرکت محسوب می گردد شرکت دارای خط مشی مدون و همچنین منشور اخلاقی بوده که در آن ایفای تعهدات برون سازمانی سازمان اعم از مشتریان درسرلوحه منشور اخلاقی شرکت میباشد که ب لطف خداوند متعال این  مهم زمینه ساز و محور اصلی توسعه و موفقیت شرکت در سالیان اخیر گردیده است .

اگرچه شرایط اقتصادی خاص کشور در سالیان اخیر که متاثر از اعمال تحریم های اقتصادی بوده ، مانع از توسعه تجارت بین المللی سیمان توسط شرکت گردیده ولیکن توسعه علمی بازرگانی و صادرات از مرزهای جنوبی کشور و تجارب الکترونیک در سرلوحه اقدامات آتی شرکت در بخش بازرگانی می باشد .

در زمینه ساخت مسکن نیز حرکت درجهت گرایش صنفی انبوه سازان ، رشد علمی تولید مسکن و کمک در جهت ایجاد امنیت مصرف کنندگان در اولویت اقدامات شرکت قرار دارد که پروژه های شرکت در قست پروژه ها معرفی میگردد .

شرکت ساختمانی آتیما