مجوزات و تائیدیها

مجوزات

  • کارت بازرگانی
  • پروانه کسب
  • پروانه انبوه سازی
  • صلاحیت اجرای ابنیه
  • گرید سازمان مدیریت و برنامه ریزی

تائیدیه ها

  • شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار
  • شرکت سیمان نیزار قم
  • شرکت تعاونی مسکن کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت
  • تعاونی مسکن خانواده های معظم شهداء
  • تعاونی مسکن مهندسین کشاورزی آشیان مزرعه قم
شرکت ساختمانی آتیما